dafa体育在线lei别
关键字:
商品fenlei:
商品名称: 制氧机电磁fa|0626-12A95|直流电磁铁
商品bian号: 0626-12A95
上架时间: 2015-05-27
浏览次数: 1494

商品详xi介绍详xican数


直流电磁faBYV-0626-12A95|制氧机电磁fa

结构:为两位两tongfa.内部均cai用jing密机加零件,fa座为jing密模具件加工

常用介质:液体,气体

尺寸小qiao,高端,da气,上dang次:具体尺寸can数:16*19*26(不含fa痤)

承受压li:0.01MPA~0.5MPA

主要应用于:制氧机,空气净化机,等..

-------

详xishuoming如xia::

制氧机电磁faBYV-0626-03

制氧机电磁faBYV-0626-04

制氧机电磁faBYV-0626-01